logo

NHÀ CÔ LIÊN

Client : cô Liên – chú Hoàng
Location: Hoang Dieu , Hai Chau Dist, Da Nang

Size: 3 Level

Floor area: 105 m2

Interior design (Living room)

Interior design (Bedroom)

In Portfolios